Krematoria

   Kremacja w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Jest to forma pochowania zwłok zmarłego, polegająca na spaleniu ciała i zachowaniu jego prochów w urnie. Nowoczesna kremacja przeprowadzana jest w krematoriach w specjalnym piecu kremacyjnym – co najmniej dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Krematoria powinny być wyposażone w specjalne piece kremacyjne oraz niezbędną infrastrukturę do przyjmowania i przechowania trumien przed procesem kremacji, układ oczyszczania spalin, pomieszczenia dla rodziny i bliskich osoby spopielanej.

   Krematoria w Polsce, a przynajmniej znaczna ich większość są wyposażone w specjalne, zorganizowane urządzenia wprowadzające, tak aby rodzina i osoby bliskie miały możliwość, na swoje życzenie, bezpośrednio obserwować wprowadzenie zwłok do ich wnętrza. 

   kremacja zwłok, krematorium, kremacja, kremacja zmarłych, krematoria