Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa   

I.                
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) Spółka Krzyżosiak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu informuje, że administratorem danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w związku z prowadzeniem serwisu pogrzeb24.com jest:   Spółka Krzyżosiak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Błażeja 44E, 61-608 Poznań, ul. Błażeja 44E, 61-608 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 449070.   II.   Spółka informuje, że dane osobowe użytkowników są wprowadzane do bazy danych Serwisu i wykorzystywane tylko w celu realizacji świadczonych usług, chyba że Użytkownicy serwisu wyrażą zgodę na szerszy zakres udostępniania swoich danych osobowych, a Spółka dopełni stosownych procedur przewidzianych przez przepisy prawa, które pozwolą mu z tych danych osobowych korzystać i w wyznaczonym przez przepisy prawa i uprawnione organy zakresie.   W przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) Spółka może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.   Spółka nie udziela osobom trzecim informacji o usługach świadczonych na rzecz klientów Serwisu, chyba że o przekazanie takich informacji wystąpią uprawnione organy.   

II.             
 
Złożenie zlecenie za pośrednictwem Serwisu nie jest uzależnione od uprzedniego założenia konta. W zależności od wybranego rodzaju płatności koniecznym może stać się założenie konta na portalach internetowych oferujących usługi płatności internetowych na warunkach określonych przez te podmioty.   W celu prawidłowego wykonania przez Spółkę umowy Klienci zostaną poproszeni o podanie następujących danych: 1.    imię; 2.    nazwisko; 3.    firma 4.    adres zamieszkania lub siedziby Klienci Serwisu mogą również dobrowolnie wprowadzić inne dane osobowe.   Klienci kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, telefonu lub faxu, mogą zostać poproszeni o przekazanie następujących danych: 1.    imię, 2.    nazwisko, 3.    adres zamieszkania lub siedziby 4.    adres e- mail/ telefon/ fax   Żadne z danych osobowych udostępnionych przez klientów Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.   Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych administrowanym przez Spółkę jest uprawniona do wglądu w swoje dane osobowe, do ich usunięcia oraz dokonania zmian w tych danych.   

III.      
    
Strona internetowa Serwisu wykorzystywać będzie ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on ze strony Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.   

IV.
        
Otrzymywanie przez klientów Serwisu informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), w tym tzw. „newsletterów”, jest możliwe wyłącznie po dobrowolnym wyrażeniu przez niego na to zgody. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w dowolnym momencie cofnięta lub zmieniona, przez osobę, która jej udzieliła.   

V.

W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności Spółka poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.