PORADNIK POGRZEBOWY

USŁUGI POGRZEBOWE            USŁUGI KAMIENIARSKIE


"Będę Cię kochać do końca życia. A jeżeli jest coś potem, będę Cię kochać także po śmierci.
Czy mnie rozumiesz?"
Jonathan Carroll

Utrata bliskiej nam osoby to wielki cios dla jej rodziny i przyjaciół. Ale tak naprawdę ta osoba tak do końca nie umiera, gdyż zostaje w naszych głowach, pamięci a głównie w sercu.
W tak ciężkiej chwili chcielibyśmy pomóc Państwu przejść przez wszystkie formalności, dlatego napisaliśmy poradnik, co krok po kroku należy zrobić po śmierci bliskiej osoby.

CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ODCHODZI BLISKA OSOBA:

Po pierwsze… 

Najpierw należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Obowiązkiem lekarza  jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.

Po drugie.. 

Należy zawiadomić zakład pogrzebowy

Po trzecie… 

Po stwierdzeniu zgonu lekarz wypisuje „kartę zgonu”, która będzie podstawą do sporządzenia i wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest to podstawa do przetransportowania zwłok. 

Po czwarte… 

Następnie ciało należy przywieść do kostnicy miejskiej lub  zakładu pogrzebowego, jeśli dysponuje on własną chłodnią. 

Po piąte… 

Teraz należy wybrać zakład pogrzebowy, który jest zobowiązany do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej (obrządek religijny lub świecki).

Gdy dokonamy już wyboru należy się udać do tego zakładu z następującymi dokumentami:

- dowód osobisty osoby zmarłej i jej współmałżonka,

- kartę zgonu (wystawiona przez lekarza),

- zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek renty lub emerytury (w przypadku, gdy zmarły był rencistą lub emerytem). 

Po szóste… 

W zakładzie pogrzebowym należy ustalić szczegóły pochówku: 
- data pochówku i kremacji, 

- określenie rodzaju obrządku  (religijnego lub świeckiego), 

- wybór cmentarza oraz miejsca pochówku, 

- wybór trumny. 

W pokryciu kosztów pogrzebu może pomóc zasiłek pogrzebowy, tutaj znajdziecie Państwo potrzebne informację: 

Zasiłek pogrzebowy ZUS (http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=439#943 )

KARTA ZGONU

Jest to dokument wystawiany przez lekarza stwierdzającego zgon, a na jego podstawie otrzymamy akt zgonu, który jest potrzebny do przeprowadzenia pochówku. Karta zgonu wydawana jest w dwóch egzemplarzach: A- służący do celów statystycznych i B- służący do celów pochowania zwłok. 

Przyczyna zgonu nie jest konieczna do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można jej ustalić oraz nie istnieje podejrzenie zabójstwa lub samobójstwa, na karcie zgonu w miejscu gdzie należy wpisać przyczyna zgonu wpisuje się „przyczyna zgonu nieustalona”.

AKT ZGONU

Inaczej akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby trzeba zgłosić najpóźniej do 3 dni od śmierci. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani: 

1. małżonek lub dzieci zmarłego 

2. najbliżsi krewni lub powinowaci 

3. osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon 

4. osoby, które były naocznymi świadkami zgonu lub widziały zmarłą osobę na chwilę przed śmiercią 

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon 

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia śmierci są zobowiązane szpital lub zakład. 

Gdy idziemy zgłosić zgon do Urzędu Stanu Cywilnego należy tam dostarczyć kartę zgonu i zwrócić dowód osobisty denata. Wydanie trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika urzędu cywilnego jest bezpłatne.
 

Każdy akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego i jest przechowywany w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym.  Jest możliwe otrzymanie jedynie odpisu aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.

TRANSPORT 

Jeżeli zgon bliskiej nam osoby nastąpił za granicą mamy możliwość wybrania wyspecjalizowanej firmy w transporcie międzynarodowym lub, jeśli zgon nastąpił w innym mieście na terenie kraju to krajowym. 

Zakłady pogrzebowe wykonują swoja prace zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, załatwiają wszelkie formalności związane z transportem, tłumaczeniem potrzebnych dokumentów itp. Nieliczne firmy zajmują się transportem lotniczym, a większość świadczy usługi tylko transportu lądowego.

KREMACJA

Inaczej spopielenie. Przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Najbliżsi maja możliwość być obecnym przy wprowadzaniu trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego. Proces jest w pełni zautomatyzowany. Proces kremacji jest  bezzapachowy i bezdymny. 

Rozsypywanie prochów zmarłych poza obszarem cmentarza lub katakumby jest nielegalne w Polsce, poza pogrzebami morskimi (potrzebne jest odpowiednie pozwolenie).

DAWCA ORGANÓW

O tym czy zostać dawcą organów każdy powinien sam zdecydować, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zgodnie z polskim prawem dawcą organów po śmierci może być każda osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu co do pobrania od niej tkanek lub narządów. Jednak rodzina zmarłego może wyrazić swój sprzeciw i wtedy do transplantacji może nie dojść. Aby zostać dawca trzeba spełniać odpowiednie wymogi dotyczące zdrowia. 

W takim razie za życia ważne jest, aby zdecydować się czy chce się być dawcą czy nie. 

Chcąc  zostać dawcą należy: 

1. Wypełnić specjalną deklarację, która mówi o Twoim zamiarze oddania swoich tkanek i narządów do przeszczepu.  Deklaracja (http://www.poltransplant.pl/Download/ow.pdf)
 

2. Powiadomić o swojej deklaracji najbliższe nam osoby, rodzinę. 

3. Nosić przy sobie wypełnioną deklaracje.   

Nie chcąc zostać dawcą należy: 

1. Wypełnić deklarację wyrażającą sprzeciw na pośmiertne pobranie komórek, tkanek oraz narządów. Deklaracja (http://www.poltransplant.pl/Download/Sprzeciw_CRS.pdf)
 

2. Wysłać je na adres: CENTRALNY REJESTR SPRZECIWÓW, 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
"Poltransplant"
ul. LINDLEYA 4, 02-005 WARSZAWA
 

3. Poczekać na potwierdzenie  wpisu do rejestru. 

4. Powiadomić o swojej deklaracji najbliższe nam osoby, rodzinę.   

Napisaliśmy ten poradnik aby ułatwić Państwu załatwienie wszystkich spraw związanych z pogrzebem bliskiej osoby. Mamy nadzieje, że pomógł on Państwu w tych ciężkich chwilach i umożliwił szybkie uporanie się ze wszelkimi formalnościami.