Przydatne dokumenty

Dokumenty potrzebne do załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem:

- dowód osobisty wnioskodawcy,
- dowód osobisty zmarłego,
- karta mogilna (karta własności grobowca),
- karta zgonu,
- zaświadczenie z zakładu pracy lub (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) ostatni odcinek renty lub emerytury zmarłego.


Dokumenty potrzebne do pobrania zasiłku pogrzebowego:

- ZUS (jeśli zmarły był ubezpieczony w ZUS-ie),
- KRUS (jeśli zmarły był ubezpieczony w KRUS -ie),
- akt zgonu,
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (jeżeli oryginały zostały złożone w banku, ich kopie potwierdzone przez bank),
- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego 

pobierz wniosek - KRUS          pobierz wniosek- ZUS